Wordle CAT - Wordle Català


Wordle Català (Wordle CAT) és un joc de paraules en català que desafia els jugadors a endevinar una paraula d'actualitat de 5 lletres en un màxim de 6 intents. El joc combina l'habilitat lingüística amb l'estratègia i la deducció, oferint una experiència entretinguda i educativa.


Regles del joc:


El joc comença amb una paraula d'actualitat de 5 lletres oculta.

Els jugadors tenen 6 intents per endevinar la paraula.

En cada intent, el jugador introdueix una paraula de 5 lletres.El jugador ha de fer servir aquestes pistes per ajustar les seves suposicions i endevinar la paraula correcta en el menor nombre d'intents possible. Wordle Català és un joc ideal per a aquells que vulguin enriquir el seu vocabulari en català i gaudir d'un desafiament mental emocionant. A mesura que avances en el joc, les paraules es tornen més difícils, posant a prova les teves habilitats lingüístiques i la teva capacitat per resoldre problemes.


Wordle catala solucions


Solució d'ahir: alçam